Slovak Czech English German Hungarian Russian
- - Úsečový vankúš detský

KÓD zdravotníckej pomôcky: K 30 926 veľkosť 37x27cm

Zdravotnícka pomôcka plne hradená zdravotnými poisťovňami !!!


                                                                                 Charakteristika

 • neposedný vankúšdvojkomorová balančná podložka na státie ako aj na sedenie pre deti
 • liečebná a preventívna aktívna rehabilitačná pomôcka
 • aktívne podporuje liečbu a preventívne pôsobí na pohybové ťažkosti
 • správne držania tela a na cvičenie svalov nožnej klenby

Používanie

Na zemi si nacvičíme vzpriamené držanie tela s mierne pokrčenými kolenami a vyformujeme nožnú klenbu, potom mierne vychyľujeme trup Následne sa postavíme na dosku mierne nafúkaného úsečového vankúša a balansujeme tlakom dolných končatín, stále udržiavame vzpriamené držanie trupu, dýchame voľne, svaly formujú nožnú klenu, chodidlá sú zapreté na doske. Na začiatku cvičení sa môžeme rukami opierať aj o pevnú oporu Cvičíme kratšie a častejšie počas dňa.

neposedný vankúšOdporúčané na

 • ochorenia chrbtice
 • funkčné poruchy
 • svalové dysbalancie
 • chybné držanie tela
 • skoliózy
 • plochonožie
 • hypermobilita
 • poúrazové stavy, zahojené zlomeniny
 • zhojené stavy po operáciách dolných končatín
 • zlepšenie stability, koordinácie a rovnováhy
 • podporu rehabilitačnej liečby v domácom prostredí


Nevhodné na

Akútne a zápalové ochorenia, nezhojené zlomeniny a pooperačné i poúrazové stavy, závraty, ťažké poruchy rovnováhy.


Údržba a ošetrovanie

Umývať, osušiť, dezinfikovať.

 

 

Výsledok 1 - 1 z 1

Úsečový vankúš detský

Úsečový vankúš detský

Liečebná a preventívna aktívna...

 Predajná cena  24,00 €
 Predajná cena bez DPH  20,00 €
 DPH  4,00 €

Detaily produktu

Liečime Vás pohybom

Sme prví na svete v zavedení dynamizácie sedu pomocou dynamických sedacích podložiek

Sme lídrom vo vedecko-výskumnom vývoji dynamických sedacích podložiek na základe takmer 20 ročného výskumu a spolupráce s pracoviskami Slovenská Akadémia Vied, Špecializovaná nemocnica ortopedickej protetiky, Univerzitné nemocnice)

Sme tím rehabilitačných lekárov - z výskumu aj klinickej praxe

Rozpracovali sme metodiku ich využívania, indikácie a kontraindikácie

Nestabilné podložky

pôsobia liečebne a preventívne

odstraňujú bolesť pohybového systému, hlavne chrbta

zlepšujú držanie tela a činnosť svalov

predpis lekárom a plne hradené zdravotnou poisťovňou

realizované klinické sledovania na Ústave normálnej a

patologickej fyziológie SAV a viacerých fyziatricko – rehabilitačných oddeleniach

PRIHLÁSENIE