Slovak Czech English German Hungarian Russian
- Referencie

Referencie

Hornáček K, Thurzová E: Dynamizácia sedu - prevencia bolesti chrbta. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 5, 1998, č.4, s.152-154.

 Čepíková M, Gulánová M, Hornáček K, Porubcová M: Využitie nestabilnej plošiny v rehabilitácii. Rehabilitácia, XXXII, 1999, 4, s.228-230.

Hornáček, K., Adamcová, N, Hlavačka, F., Čepíková M.: Dynamizujúci sed zmierňuje bolesť a upravuje posturálnu funkciu u pacientov s funkčnou patológiou pohybového systému. Rehabilitácia, Vol. 42, No. 1, 2005, s. 31 - 36

 Hornáček, K., Čepíková M.: Nestabilné podložky – ambulantný predpis funkcie pri poruchách pohybového systému. Ambulantná terapia, Vol. 3, No. 2, 2006, s. 44 – 46

 Čepíková, M., Hornáček., K.: Metodika využívania dynamizovaného korektného sedu na PC vankúši. Rehabilitácia, Vol. 44, No. 2, 2007, s. 128

Hornáček K., Čepíková M.: Cvičenia na úsečovom vankúši. Rehabilitácia, Vol. 44, No. 3, 2007, s. 192

Hornáček K., Páleníková A., Čepíková M.: Využitie dynamizujúcich pomôcok pri ovplyvnení hlbokého stabilizačného systému chrbtice. Rehabilitácia, Vol. 44, No. 4, 2007, s. 256

Hornáček K., Čepíková M.: Úsečový vankúš, možnosti rehabilitácie. Rehabilitácia, Vol. 45, No. 2, 2008, s. 128

 Hornáček K., Páleníková A., Čepíková M.: Využitie úsečového vankúša pri ovplyvnení hlbokého stabilizačného systému chrbtice. Rehabilitácia, Vol. 45, No. 3, 2008, s. 188-189

 Hornáček, K., Čepíková M. Najčastejšie chyby využívania dynamizovaného sedu na PC vankúši. Rehabilitácia, Vol. 46, No. 1, 2009, s. 126

 Hornáček, K., Čepíková M.,  Hlavačka, F. Využitie rehabilitačných pomôcok osteológom. Pilotná perspektívna štúdia. Osteologický bulletin, roč. 14, 2009, č. 3, s. 80-87

Hornáček, K. Observations on supporting and stabilizing function in clinical practice. International Musculoskeletal Medicine. 2012, Vol. 34, No 2, pp. 50-51

Liečime Vás pohybom

Sme prví na svete v zavedení dynamizácie sedu pomocou dynamických sedacích podložiek

Sme lídrom vo vedecko-výskumnom vývoji dynamických sedacích podložiek na základe takmer 20 ročného výskumu a spolupráce s pracoviskami Slovenská Akadémia Vied, Špecializovaná nemocnica ortopedickej protetiky, Univerzitné nemocnice)

Sme tím rehabilitačných lekárov - z výskumu aj klinickej praxe

Rozpracovali sme metodiku ich využívania, indikácie a kontraindikácie

Nestabilné podložky

pôsobia liečebne a preventívne

odstraňujú bolesť pohybového systému, hlavne chrbta

zlepšujú držanie tela a činnosť svalov

predpis lekárom a plne hradené zdravotnou poisťovňou

realizované klinické sledovania na Ústave normálnej a

patologickej fyziológie SAV a viacerých fyziatricko – rehabilitačných oddeleniach

PRIHLÁSENIE