Slovak Czech English German Hungarian Russian
- O nás

O nás

SME PRVÍ NA SVETE V DYNAMIZÁCII SEDU POMOCOU NAFUKOVACÍCH DVOJKOMOROVÝCH PODLOŽIEK !!!

Problémy súčasnosti

V súčasnosti prevláda sed a iné jednostranne statické pozície. Ako rehabilitační lekári sme videli nedostatok kompenzačných aktivít a pomôcok minimalizujúcich negatíva súčasného životného štýlu, predovšetkým administratívnych pracovníkov, školopovinných detí a študentov. Z týchto dôvodov sme sa začali od r. 1989 zaoberať problematikou zlepšovania ergonomických pozícií u ľudí s prevažne jednostranným a statickým preťažovaním pohybového systému.

Naše výrobky sa vyvíjali na základe výskumu a klinických štúdií

vankusNa tímovom vývoji rehabilitačných pomôcok pracovali rehabilitační lekári z výskumu a praxe ale aj inžinieri z výskumnej oblasti. Rozvíjaním teoretických poznatkov a praktických skúseností sme dospeli k vývoju prototypov viacerých rehabilitačných pomôcok, z ktorých dominantné miesto zaujali dynamizujúce sedacie vankúše.

Následne boli rehabilitačné pomôcky na základe klinických štúdii (klinické pracoviská, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV) zaradené v roku 1997 v Štátnom Ústave Kontroly Liečiv SR ako zdravotnícke pomôcky. Na základe pozitívnych ohlasov na liečebno – preventívne pôsobenie nestabilných podložiek, boli zaradené do zoznamu zdravotníckych pomôcok, ktoré indikuje a predpisuje lekár a hradí poisťovňa. Naše zdravotné pomôcky PC vankúš, PC vankúš kostrčový a úsečový vankúš boli na Úrade priemyselného vlastníctva SR („Patentový úrad“) zaregistrované už v roku 1999 ako úžitkový vzor, č. zápisu 2192. Naše výrobky sú hradené zdravotnými poisťovňami dokonca už od roku 1997.

PC vankúšNa základe takmer 20 ročného výskumu a spolupráce s najrenomovanejšími pracoviskami v tejto oblasti u nás (SAV, Špecializovaná nemocnica ortopedickej protetiky, Univerzitné nemocnice) sme lídrom vo vedecko-výskumnom vývoji dynamických sedacích podložiek. Práve tejto oblasti pripisujeme prioritné miesto vo filozofii našej spoločnosti, lebo nevhodná indikácia, alebo využívanie rôznych plagiátov môže viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.Štúdie o dynamizujúcich (balančných) rehabilitačných pomôckach boli úspešne prijaté na svetovom kongrese myoskeletálnej medicíny v r. 2004 a na slovenských konferenciách pre rehabilitáciu i ortopédiu.


Súčasť liečby

Dnes sú tieto pomôcky súčasťou komplexnej liečby pacientov s bolesťami chrbta, s ochoreniami dolných končatín – osobitne chodidiel, v doliečovaní operácii a úrazov. Znižujú náklady na liečbu, predovšetkým analgetík.

Dôverujte originálu !!!

Rozpracovali sme metodiku ich využívania, indikácie a kontraindikácie. Potvrdilo sa to aj na svetovej konferencii myoskeletálnej medicíny, kde sme prezentovali naše výskumné výsledky o pôsobení PC vankúša.

Tie sme ako prví publikovali v zahraničnej i našej odbornej literatúre.

Liečime Vás pohybom

Sme prví na svete v zavedení dynamizácie sedu pomocou dynamických sedacích podložiek

Sme lídrom vo vedecko-výskumnom vývoji dynamických sedacích podložiek na základe takmer 20 ročného výskumu a spolupráce s pracoviskami Slovenská Akadémia Vied, Špecializovaná nemocnica ortopedickej protetiky, Univerzitné nemocnice)

Sme tím rehabilitačných lekárov - z výskumu aj klinickej praxe

Rozpracovali sme metodiku ich využívania, indikácie a kontraindikácie

Nestabilné podložky

pôsobia liečebne a preventívne

odstraňujú bolesť pohybového systému, hlavne chrbta

zlepšujú držanie tela a činnosť svalov

predpis lekárom a plne hradené zdravotnou poisťovňou

realizované klinické sledovania na Ústave normálnej a

patologickej fyziológie SAV a viacerých fyziatricko – rehabilitačných oddeleniach

PRIHLÁSENIE