Slovak Czech English German Hungarian Russian
- Kontakt

logo

    

Eshop výdajné miesta:

Bratislava - Poliklinika Ružinov

 

 Sídlo spoločnosti:    
 ČSl. parašutistov 11    
 831 03 Bratislava    
     
 Konatelia:    

E-mail / Telefón:

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.     hornngek@stonline.sk
 odborné poradenstvo    

+421 907 726 329

 MUDr. Miriam Čepíková     m.cepikova@gmail.com
 odborné poradenstvo     +421 908 710 536

 

Eshop: 

 

   

   

 

prokinesis23@gmail.com

+421 905 350 104

 Bankové spojenie:     IČO:
Československá obchodná banka, a.s.     35 799 251
 č. účtu: 202098253 / 7500      
 IBAN:     IČ DPH: 
 SWIFT / BIC:     SK 2020214427

 

Z adresy:
Powered by Phoca Maps

Kontaktný formulár

...

Liečime Vás pohybom

Sme prví na svete v zavedení dynamizácie sedu pomocou dynamických sedacích podložiek

Sme lídrom vo vedecko-výskumnom vývoji dynamických sedacích podložiek na základe takmer 20 ročného výskumu a spolupráce s pracoviskami Slovenská Akadémia Vied, Špecializovaná nemocnica ortopedickej protetiky, Univerzitné nemocnice)

Sme tím rehabilitačných lekárov - z výskumu aj klinickej praxe

Rozpracovali sme metodiku ich využívania, indikácie a kontraindikácie

Nestabilné podložky

pôsobia liečebne a preventívne

odstraňujú bolesť pohybového systému, hlavne chrbta

zlepšujú držanie tela a činnosť svalov

predpis lekárom a plne hradené zdravotnou poisťovňou

realizované klinické sledovania na Ústave normálnej a

patologickej fyziológie SAV a viacerých fyziatricko – rehabilitačných oddeleniach

PRIHLÁSENIE