Slovak Czech English German Hungarian Russian
- Sedím zdravo

Sedím zdravo

SEDÍM, SEDÍŠ, SEDÍME ZDRAVO 

 

Viete, že ročne presedíme takmer štyritisíc hodín a väčšinou v nesprávnej polohe?
V súčasnosti má väčšina ľudí sedavé zamestnanie, pri ktorom je chrbtica statická a to jej škodí najviac, preto sa treba k nej správať veľmi ohľaduplne a čo najšetrnejšie. Opotrebovanie a deformáciu chrbtice obmedzuje tzv. dynamické sedenie, ktorým sa aktivizujú chrbtové svaly. Z týchto dôvodov sme sa začali od r. 1989 zaoberať problematikou zlepšovania ergonomických pozícií u ľudí s prevažne jednostranným a statickým preťažovaním pohybového systému.

Naše výrobky sa vyvíjali na základe výskumu a klinických štúdií !!!

Na tímovom vývoji rehabilitačných pomôcok pracovali rehabilitačný lekári z výskumu a praxe ale aj inžinieri z výskumnej oblasti. Rozvíjaním teoretických poznatkov a praktických skúseností sme dospeli k vývoju prototypov viacerých rehabilitačných pomôcok, z ktorých významné miesto zaujali dynamizujúce sedacie vankúše.

Myšlienka ich výroby, technické riešenie a výsledky klinických štúdií (klinické pracoviská, Ústav normálnej a patologickej Sukl Logofyziológie SAV)boli v roku 1997 podkladom na ich zaradenie ako zdravotnícke pomôcky v Štátnom Ústave Kontroly liečiv  - (ŠUKL).

 

Na základe pozitívnych ohlasov na liečebno – preventívne pôsobenie nestabilných podložiek, boli zaradené do zoznamu zdravotníckych pomôcok, ktoré

INDIKUJE A PREDPISUJE LEKÁR A HRADÍ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA 

Štúdie o dynamizujúcich (balančných) rehabilitačných pomôckach boli úspešne prijaté na svetovom kongrese myoskeletálnej medicíny v r. 2004 a na slovenských konferenciách pre rehabilitáciu i ortopédiu.

 Existujú na to tzv. ergonomické pravidlá, ktoré sa týkajú napr. nastavenia výšky stoličky, stola, polohy monitora a ostatných počítačových komponentov tak, aby sme chrbtici dopriali čo najväčšie pohodlie. Rehabilitační lekári odporúčajú na pracovisku striedať fázy sedenia s krátkym aktívnym pohybom, aby sa zaťažená chrbtica uvoľnila. Veľmi výrazným spôsobom pomôže sedenie na

DYNAMICKEJ NESTABILNEJ PODLOŽKE !!!

Pri sedavom zamestnaní si naša chrbtica zaslúži každodennú starostlivosť, trebárs vo forme nenáročného cvičenia a kompenzácie nedostatku pohybu.

 

Dôležitá je prevencia:

Ak sa teda chceme uchrániť pred problémami s chrbticou, mali by sme venovať viac pozornosti prevencii a dodržiavať jej pravidlá. Chrbtici najviac škodí jednostranná záťaž, nečinnosť, ale aj dlhodobé sedenie pri počítači a nadváha. Naopak, prospieva jej pravidelný pohyb, hoci len formou prechádzok, behu, plávania i pravidelného cvičenia.

Skrátka, pri problémoch s chrbticou platí dvojnásobne zásada, že

PREVENCIA JE LEPŠIA AKO LIEČBA !

Kto trpí bolesťami chrbta: 

 

Back Pain1

Na bolesti chrbta (šije, bedrovej chrbtice, bolesť v oblasti ramien), brnenie v prstoch, na bolesti rúk alebo zápästia si

sťažuje 70% našej populácie, ktorá trávi svoj čas sedením pri počítači za písacím stolom.

 

 

 

Máme bolesti chrbta brať vážne? 

 

Áno! Po prvé môžu Vaše bolesti pochádzať od chrbtice. Po druhé ak sa stane táto bolesť chronickou, spôsobí trvalé poškodenie. Ihneď sa teda zamyslite nad možnými úpravami Vášho sedenia pri počítači v zamestnaní!

 

Práca pri počítači.

Zaujímavé je, že práve teraz na počítači pracuje Stiahnuďalších 30 000 000 osôb.

Táto práca je veľmi ťažká. Jedným prstom kliknete na klávesu či na myš až 80 000 (na myš v bežnej prevádzke 2 000 - 10 000). Viac ako 60% ľudí, ktorí pracujú denne s myšou aspoň 3 hodiny, majú problémy v oblasti šiji  a ramien.

 

 

Problémy s chrbticou ovplyvňujú aj životný štýl!

V určitom životnom období postihujú bolesti chrbta takmer každého. Stav našej chrbtice ovplyvňuje viacero faktorov, okrem iného aj spôsob ako chodíme, sedíme, spíme, aké máme zamestnanie, stravovacie návyky, pohybové aktivity, ale aj mieru stresu. Bolesti chrbtice môžu mať krátkodobý, ale aj závažný charakter, ktorý nám strpčujú život celé mesiace i roky.

Ich príčinou býva zranenie, svalová slabosť a dysbalancia, nesprávne cvičenie a dvíhanie bremien, nešikovný pohyb, pád, ale aj nesprávne držanie tela, nedostatok pohybu, sedavé zamestnanie či dlhodobé sedenie v zlej polohe i nesprávny matrac, na ktorom spíme. Problémy s chrbticou sa však môžu objaviť i v tehotenstve a pri nadmernej hmotnosti.

 

CIVILIZAČNÉ OCHORENIE 

Chrbtica je síce pevný, ale pohyblivý celok, ktorý sa skladá z krčnej, hrudnej, bedrovej a krížovej oblasti. 

ClovekChrbticaKaždá má určitý počet stavcov spojených kĺbmi, väzmi a medzi stavcovými platničkami. A práve do jednej z nich býva bolesť lokalizovaná, pričom najčastejšie ide o bolesti krčnej alebo bedrovej časti, ktoré sú najviac zaťažované. Krčná chrbtica je príčinou mnohých bolestivých syndrómov, ktoré vystreľujú do okolia krku, spôsobí bolesť hrudníka, hlavy alebo ramien. Síce je zaťažená „len“ hlavou, ale tá má vysoké nároky na orientačné pohyby a pri predklone preťažuje platničky stredných a dolných krčných stavcov. S bolesťami bedrovej chrbtice sa v priebehu života stretne takmer 80 % dospelých, a tak ho možno označiť za civilizačné ochorenie. Bolesť bedier a krížov zahŕňa nielen bolesť dolnej časti chrbta, ale aj bolesti vyžarujúce do strán, bokov, stehien, slabín a dolných končatín.

 Príčiny bolestí sú v preťažení svalov a väzov pri ťažkej manuálnej práci, častejšie však ide o preťaženie následkom zlého držania tela, chybných pohybových návykov či nadváhy, súvisieť môžu i s poruchou obličiek, gynekologickými problémami, vírusovým ochorením, hormonálnymi zmenami, počasím, nadmerným stresom a depresívnymi stavmi.

 Život bez stresu si už ani nevieme predstaviť, ak je však nepretržitý a silný, po čase zistíme, že nás pripravuje o energiu, elán a najmä zdravie. So stresom najčastejšie súvisia bolesti chrbtice, napäté svalstvo a poruchy spánku. Stres pôsobí na náš organizmus veľmi negatívne, čím spôsobuje zablokovanie nášho myslenia, kde sa všetko začína.

 „DYNAMICKÝ SED, DYNAMICKÉ MYSLENIE“

 

 

 

 

 

 

Liečime Vás pohybom

Sme prví na svete v zavedení dynamizácie sedu pomocou dynamických sedacích podložiek

Sme lídrom vo vedecko-výskumnom vývoji dynamických sedacích podložiek na základe takmer 20 ročného výskumu a spolupráce s pracoviskami Slovenská Akadémia Vied, Špecializovaná nemocnica ortopedickej protetiky, Univerzitné nemocnice)

Sme tím rehabilitačných lekárov - z výskumu aj klinickej praxe

Rozpracovali sme metodiku ich využívania, indikácie a kontraindikácie

Nestabilné podložky

pôsobia liečebne a preventívne

odstraňujú bolesť pohybového systému, hlavne chrbta

zlepšujú držanie tela a činnosť svalov

predpis lekárom a plne hradené zdravotnou poisťovňou

realizované klinické sledovania na Ústave normálnej a

patologickej fyziológie SAV a viacerých fyziatricko – rehabilitačných oddeleniach

PRIHLÁSENIE