Slovak Czech English German Hungarian Russian
- Rehabilitačné pomôcky

Naše rehabilitačné pomôcky

Firma PROkinésis ponúka vo svojom výrobnom programe 4 základné dynamizujúce nafukovacie dvojkomorové (balančné) podložky, ktoré sú aj na lekársky predpis a taktiež na priamy predaj cez eshop:

 
              neposedný vankúš                      PC vankúš PC vankúš kostrčový Úsečový vankúš
Neposedný vankúš pre deti  PC vankúš PC vankúš kostrčový Úsečový vankúš

 

Kompletný informačný leták pribaľujeme k zdravotníckym pomôckam.

  PREDPISUJE:

fyziater, neurológ, ortopéd, traumatológ, chirurg,

 protetik, reumatológ a algeziológ 

Liečime Vás pohybom

Sme prví na svete v zavedení dynamizácie sedu pomocou dynamických sedacích podložiek

Sme lídrom vo vedecko-výskumnom vývoji dynamických sedacích podložiek na základe takmer 20 ročného výskumu a spolupráce s pracoviskami Slovenská Akadémia Vied, Špecializovaná nemocnica ortopedickej protetiky, Univerzitné nemocnice)

Sme tím rehabilitačných lekárov - z výskumu aj klinickej praxe

Rozpracovali sme metodiku ich využívania, indikácie a kontraindikácie

Nestabilné podložky

pôsobia liečebne a preventívne

odstraňujú bolesť pohybového systému, hlavne chrbta

zlepšujú držanie tela a činnosť svalov

predpis lekárom a plne hradené zdravotnou poisťovňou

realizované klinické sledovania na Ústave normálnej a

patologickej fyziológie SAV a viacerých fyziatricko – rehabilitačných oddeleniach

PRIHLÁSENIE